Card image

Platón

Četuj s Platónom o jeho alegórii o jaskyni.


Čet s Platónom
Card image

Dubček I.

Zahraj sa na defenzívneho Dubčeka a četuj s ofenzívnym Brežnevom.

Čet s Brežnevom
Card image

Dubček II.

Zahraj sa na asertívneho Dubčeka a četuj s ofenzívnym Brežnevom.

Čet s Brežnevom
Card image

Dubček III.

Zahraj sa na asertívneho Dubčeka a četuj so submisívnym Brežnevom.

Čet s Brežnevom